Anasayfa » RÖPORTAJ »

Değerlendirme: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün; Çok Hızlı Bir Değişim Sürecinden Geçiyoruz

Kasım 9, 2012 RÖPORTAJ Yorum Yok
Türkiye’nin de bilgi üretme ve ürettiği bilgiyi ekonomik ve sosyal alanda faydaya dönüştürme yeteneğini geliştirmesi, bilgi toplumuna dönüşümü sağlayabilmesi için yenilikçi, uluslararası alanda rekabetçi bir BİT sektörüne sahip olması gerekiyor.

1990’lı yılların başından itibaren Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde (BİT) yaşanan hızlı gelişmeler, üretim süreçlerinde verimliliğe ve firmaların rekabet gücüne önemli katkılar sağlamıştır. Diğer taraftan, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sayesinde, araştırma ve geliştirmeye dayalı yenilikçi bir ürün ortaya koyan firmalar, kısa bir sürede dünya devleri arasında yerini alabiliyor. Hatırlarsınız daha birkaç yıl öncesine kadar cep telefonları ve benzeri ürünlerde dünya liderliğini elinde bulunduran bir firma, liderliği bir başka firmaya kaptırabiliyor. Bütün bunlar hep Ar-Ge ile oluyor, yenilikçi ürünler üretmekle oluyor.

İşte bu noktada Türkiye’nin de bilgi üretme ve ürettiği bilgiyi ekonomik ve sosyal alanda faydaya dönüştürme yeteneğini geliştirmesi, bilgi toplumuna dönüşümü sağlayabilmesi için yenilikçi, uluslararası alanda rekabetçi bir BİT sektörüne sahip olması gerekiyor.

Bugünün dünyasını en iyi ‘bilgi ve iletişim çağı’ şeklinde niteleyebileceğimiz açıktır. Bilgiyi bir yerden bir yere taşımak artık anlık değerlerle ölçülüyor. Dünyada lider ülkelerden biri olabilmek için, BİT sektöründe çok önemli başarılar elde etmemiz gerekiyor.

Dünya artık eskisinden daha hızlı dönüyor, çok hızlı bir değişim sürecinden geçiyoruz. Bu değişim sürecini tetikleyen sektörlerin başında ise, BİT ile elektronik ve haberleşme sektörlerinin olduğunu görüyoruz. Bu sektörlerde yaşanan ilerleme, sadece üretim ve tüketim gibi ekonomik alışkanlıklarımızı değil, sosyal ve kültürel reflekslerimizi de büyük ölçüde etkiliyor. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde hayati rol oynayan BİT sektörü, daha önce de ifade ettiğim gibi, diğer tüm sektörlerdeki verimlilik ve kalite artışını da doğrudan etkiliyor, nitelikli istihdam alanları açıyor.

BİT sektörü ayrıca başta sanayi sektörü olmak üzere, diğer tüm sektörlere yatay alanda hizmet vermekte ve bugün sanayinin her alanındaki üretim süreçlerinde makine ve donanımların yönetilmesi, belirli yazılım programları kullanılarak gerçekleşmektedir. Buradan hareketle, her geçen gün büyüyen ülkemiz sanayinin, BİT sektörüne yönelik önemli fırsatlar doğuracağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Hızla büyüyen ve gelişen Malezya, Singapur, Güney Kore gibi ülkelerin bu sektörlere öncelik verdiğini ve bunun bir sonucu olarak da büyük bir gelişme içinde olduklarını görüyoruz. Güney Kore, 50 yıl içinde gayri safi milli hâsılasını 400 kat arttırmayı başardıysa, bunu teknoloji yoğun sektörlere verdiği önemle başarmıştır.

BİT sektöründe güçlü iletişim altyapısı, nitelikli elemanların yetişmiş olması ve genç nüfusun oluşturduğu canlı bir pazar yapısı, bize bu sektörde mevcut durumumuzun çok daha ötesinde işler başarmamız gerektiğine işaret ediyor. Esasen gelişmeye açık iç pazar, eğitilebilir genç nüfus, özellikle son yıllarda Ar-Ge’ye sağlanan büyük destekler, e-devlet uygulamaları ve Fatih Projesi gibi çok büyük yatırımlar sektöre önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatı hep birlikte ülkemizin zenginleşmesi yönünde değerlendirmeliyiz.

Biliyorsunuz geçen yıl Bakanlığımız, ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ olarak yeniden yapılandı. Aslında Bakanlığımızın bu yeniden yapılanması, bir anlamda Türkiye’nin bugün geldiği noktadan 2023 yılına doğru giden yol haritasının çok önemli kurumsal yapılanmasını ortaya koymakla birlikte, ülkemizin 2023 yılı hedefleriyle de örtüşen bir yapıdır.

Bu hedefler doğrultusunda, Bakanlığımız tüm sektörlerde olduğu gibi BİT sektöründe de gerek firmaların Ar-Ge alt yapısını güçlendirmek, gerekse fikrin ticarileşmesi için gerekli tüm aşamaların desteklenmesi yönünde ilgili kuruluşlarımız KOSGEB ve TUBİTAK ile birlikte, sektöre önemli destekler vermektedir. Ayrıca, Bakanlığımız yeni başlatacağı destek programları için de önemli miktarda kaynak aktarmayı planlamaktadır.

Bakanlığımızca yürütülen Teknogirişim sermayesine yapılan başvuruların ağırlıklı bir kısmının BİT sektöründe olması ve yine teknoparklarda faaliyet gösteren firmaların yarısından fazlasının BİT sektöründe faaliyet gösteriyor olması, Türkiye’nin bilişim merkezi olma yolundaki önemli kilometre taşlarından biridir.

Bakanlığımızın en çok önem verdiği çalışmaların başında ise hiç şüphesiz ABD’deki silikon vadisinin bir benzeri olacak olan Türkiye’nin Bilişim Vadisi Projesi gelmektedir. Bilişim Vadisi’nin sadece ülkemiz için değil, dünya için de önemli bir bilişim merkezi haline geleceğini, çok sayıda BİT firmalarına ev sahipliği yapacağını ve ülkemizin 2023 hedeflerine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bilişim Vadisi’nde üretim yapacak firmaların, ülkemizdeki tüm Ar-Ge desteklerinden yararlanabilecekleri bir model geliştiriyoruz. Bilişim Vadisi, birçok küresel markaya ev sahipliği yapacağı gibi, bize ait birçok küresel markanın doğuşuna da zemin hazırlayacaktır.

Gelinen nokta itibariyle, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, Bilişim Vadisi yeri olarak Gebze Muallimköy’de belirlenen alan üzerinde ‘Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ kurulmuş ve yönetici şirketin kuruluşu da tamamlanmıştır. Kurucu heyet içerisinde; Kocaeli Valiliği, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TSE ve KOSGEB yer almaktadır. Şu an için Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin büyüklüğü 2,847,968.66 mÇ’dir. Gelen yoğun talepler neticesinde alan büyüklüğünün arttırılması çalışması devam etmektedir.

Bakanlık olarak bundan sonraki süreçte uygulayacağımız politikalar; teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak gibi kritik hedeflere yönelik olacaktır.

Son olarak, bütün bu yaptığımız ve hedeflediğimiz çalışmalarla birlikte, Bakanlığımızın BİT sektörü hakkındaki değerlendirmelerini ve politikalarını derginiz aracılığıyla kamuoyuyla paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyor, derginizin yayın hayatında başarılar diliyorum.

Related posts:

Arama

 

Twitter Facebook Facebook Favorites RSS

Giriş

Uydu Dünyası’nda Bu ay…

width=


player

YORUMLARINIZ:Haber / Güncel

CeBIT Bilişim Eurasia’da Geleceğin Teknolojileri Yerini Alıyor

CeBIT Bilişim Eurasia, bilişim sektörüne yön veren firmaları bir araya getirmeye devam ediyor. Bu yıl 15.’si düzenlenecek CeBIT Bilişim Eurasia 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirecek.

 

 

 
Siemens Enterprise Communications’dan Mobilite Şov

Siemens Enterprise Communications’ın tüm dünyada sürdürdüğü iletişim çözümleri roadshow’u amplifyTEAMS:experience! Zirvesi 27 Mayıs 2013’te İstanbul Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi. BT sektörü yöneticileri ve katılımcılar Siemens Enterprise Communications’ın iletişim vizyonunu, canlı demo ve uygulamalarla deneyimleme şansı buldular.

 

 

 

 
NETA Kalite Anlayışına TSE'den Ödül

Dijital uydu yayıncılığı alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerden olan NETA Technologies, 1997 yılında almış olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri belgesini kesintisiz olarak bugüne kadar devam ettirdiğinden dolayı TSE tarafından ödüllendirildi.

 

 
Mynet, Nasıl TV’yi Satın Aldı

Türkiye’nin lider internet platformu Mynet, hızla büyüyen video pazarındaki yerini Nasıl TV’yi alarak sağlamlaştırdı.